Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Próba analizy obrazu klinicznego zakażenia TTV u niemowląt i małych dzieci

Autor:
Ewa Łoś-Rycharska, Grażyna Swincow, Anna Szaflarska-Popławska, Inga Adamska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
24
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
TTV, niemowlęta, małe dzieci, obraz kliniczny
Czytaj

Wprowadzenie: Częstość zakażenia wirusem TT (Torque teno virus - TTV) jest znaczna, dlatego prowadzone są badania nad jego pato-gennością. Analizowana jest rola zakażenia w chorobach wątroby, ale także w chorobach przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krwiotwórczego czy moczowego. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego zakażenia TTV u niemowląt i małych dzieci. Materiał i metodyka: Do badania włączono 55 pacjentów, w wieku od 1 do 36 miesięcy. Dzieci były hospitalizowane z różnych przyczyn. W trakcie hospitalizacji u 27 dzieci (49%) stwierdzono zakażenie TTV metodą PCR z użyciem dwóch zestawów primerów. Porównywano wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych pomiędzy dziećmi zakażonymi i niezakażonymi TTV. Wyniki: Nie stwierdzono zależności częstości zakażeń od aktualnego rozpoznania. Porównywalne w obu grupach były wyniki morfologii krwi, z wyjątkiem monocytozy, która częściej występowała u dzieci niezakażonych TTV. Średnia wartość aminotransferazy alaninowej (alaninę aminotranspherase - AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (asparaginian aminotranspherase - AspAT) dzieci niezakażonych była większa, dla AspAT różnica była statystycznie istotna (p=0,04). Wnioski: Nie stwierdzono związku zakażenia TTV z ostrymi schorzeniami układu oddechowego oraz przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. Nie wykazano także negatywnego wpływu zakażenia TTV na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych w tej grupie pacjentów.