Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności Lactobacillus reuteri ATCC 55730 w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci: metaanaliza badań z randomizacją

Autor:
Anna Chmielewska, Marek Ruszczyński, Hanna Szajewska
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
32
Strona końcowa:
36
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, badanie z randomizacją, przegląd systematyczny
Czytaj

Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (L. reuteri) w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci. Materiał i metodyka: Dokonano przeglądu systematycznego. Przeszukano bazy danych: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library (do stycznia 2007 roku). Analizą objęto badania z randomizacją, w których oceniano L. reuteri w porównaniu z placebo lub nie stosowaniem interwencji u dzieci chorych na ostrą biegunką infekcyjną. Wyniki: Analizą objęto 2 badania, w których udział wzięło 106 chorych dzieci. W obu porównano podawanie L. reuteri z placebo. W żadnym z badań nie oceniono objętości stolca. W grupie otrzymującej L. reuteri, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono: skrócenie czasu trwania biegunki (-22 godz. (95% przedział ufności, Cl -38 do -6); mniejsze ryzyko biegunki w 1. dniu leczenia (ryzyko względne RR 0,88, 95% Cl 0,8-0.99), w 2. dniu leczenia (RR 0,6, 95% Cl 0,4-0,8), w 3. dniu leczenia (RR 0,45,95% Cl 0,3-0,8) oraz w 4. dniu (RR 0,36, 95% Cl 0,1-0,7)). Wnioski: L. reuteri ATCC 55730 stosowany łącznie ze standardowym leczeniem u dzieci chorych na ostrą biegunkę infekcyjną skraca czas trwania biegunki i zwiększa szansę na wyleczenie. Interpretacja wyników powinna być ostrożna ze względu na ograniczone dane o umiarkowanej wiarygodności metodologicznej.