Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza stanu odżywienia młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjów w Radomsku

Autor:
Agata Wolnicka, Piotr Albrecht, Maria Kotowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
42
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stan odżywienia, niedożywienie, otyłość, BMI
Czytaj

W pracy przedstawiono wyniki analizy stanu odżywienia jednego rocznika gimnazjalistówz Radomska (14-latków) przeprowadzonej w 2006 roku. Badaniami objęto wszystkie gimnazja Radomska - łącznie 658 uczniów (315 dziewcząt i 343 chłopców). Porównano wyniki pomiędzy poszczególnymi gimnazjami oraz zbiorczo z wynikami podobnych badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie w Polsce w latach 1996/1997 i 2000 - badaniami oceniającymi sposób żywienia i stan odżywienia młodzieży warszawskiej w wieku pokwitania oraz badaniami z 2000 roku oceniającymi stan odżywienia ludności w Polsce. Stwierdzono, że około 46% wszystkich badanych gimnazjalistów z Radomska w wieku 14 lat ma prawidłową masę ciała. Niedobór masy ciała mogący pośrednio wskazywać na niedożywienie dotyczył 40% dziewcząt i około 42% chłopców. W zależności od metody oceny wskaźnika masy ciała (body mass index - BMI) odsetek dziewcząt mających nadwagę i otyłość określono na 5,7% lub 22,2%, zaś chłopców na 9,7% lub 20,4%. Tylko w przypadku jednego gimnazjum stwierdzono u chłopców znamienne statystycznie odchylenia w masie ciała i wskaźniku BMI (niedobór). Wyniki wskazują, że niedożywienie jest w tej populacji problem ważniejszym niż nadwaga czy otyłość.