Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Guzy mezenchymalne podścieliska przewodu pokarmowego - choroba rzadka u dzieci czy nierozpoznawana?

Autor:
Sabina Więcek, Wojciech Madziara, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś, Janusz Bohosiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
guzy mezenchymalne podścieliska przewodu pokarmowego, dzieci
Czytaj

Guzy mezenchymalne podścieliska przewodu pokarmowego byty dotychczas schorzeniami bardzo rzadko rozpoznawanymi u dzieci. Przedstawiamy opis przypadków dwójki dzieci hospitalizowanych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, u których rozpoznano guzy podścieliska przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor- GIST). Zarówno objawy kliniczne, jak i przebieg choroby oraz rokowanie, w obu przypadkach są różne. Pierwsza pacjentka - 15-letnia dziewczynka została skierowana do Kliniki z powodu nudności, bólów zlokalizowanych w nadbrzuszu oraz okresowo występujących wymiotów. Wykonana panendoskopia wykazała obecność w okolicy podwpustowej żołądka guza podśluzówkowego, średnicy około 15 mm. Dziewczynka była operowana, obecnie od 5 lat pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej bez dolegliwości, a kontrolne endoskopie nie wykazywały nieprawidłowości. Na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano guz mezenchymalny podścieliska przewodu pokarmowego. Druga pacjentka została przyjęta do Kliniki Chirurgii z podejrzeniem guza żołądka, z intensywnym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego, ze znaczną anemizacją. Panendoskopia wykazała dwa guzy w obrębie żołądka, średnicy około 3 cm każdy, jeden z nich z owrzodzeniem i cechami aktywnego krwawienia. W trybie pilnym wykonano zabieg chirurgiczny. Na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano GIST. Ze względu na wysoki indeks mitotyczny w badaniu histopatologicznym i zaawansowanie choroby, u dziewczynki rozpatrujemy w przyszłości leczenie imatinibem. W doniesieniu przedstawiliśmy 2 przypadki, dotychczas bardzo rzadko rozpoznawanych w okresie dziecięcym guzów mezenchymalnych podścieliska przewodu pokarmowego.