Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie statyn w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej

Autor:
Agata Bielecka-Dąbrowa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
150
Strona końcowa:
154
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia rozstrzeniowa, statyny, niewydolność serca
Czytaj

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest wieloczynnikową chorobą mięśnia sercowego, charakteryzującą się poszerzeniem i upośledzeniem funkcji kurczliwej jednej lub obu komór serca. Wyczerpanie mechanizmów wyrównawczych prowadzi do wystąpienia objawów zastoinowej niewydolności serca, która jest istotnym problemem współczesnej kardiologii. Zainteresowanie zrozumieniem roli cytokin prozapalnych w niewydolności serca pochodzi z obserwacji, że jeśli ekspresja cytokin jest wystarczająco wysoka, mogą one naśladować niektóre aspekty fenotypu niewydolności serca, włączając postępujące upośledzenie funkcji lewej komory, obrzęk płuc, przebudowę lewej komory, ekspresję genów płodowych, kardiomiopatię. Przyczyny aktywacji zapalnej w niewydolnym sercu przedstawiono w tabeli I. Statyny są inhibitorami enzymu - reduktazy hydroksymetylo-glutarylo koenzymu A, który przekształca ten związek w mewalonian. Podkreśla się wiodącą rolę statyn w ograniczaniu syntezy cholesterolu i zmniejszaniu jego toksycznego wpływu na naczynia. Znacznie mniej miejsca poświęca się pozacholesterolowym konsekwencjom ograniczenia biodostępności mewalonianu, takim jak ograniczenie transmisji sygnałów z receptorów błonowych i spowolnienie patologicznej przebudowy naczyń i serca. Wstępne badania podkreślają korzystne działanie terapii statynami w niewydolności serca: hamowanie działania angiotensyny II, ograniczanie procesu zapalnego, korzystny wpływ na czynność śródbłonka, zmniejszanie apoptozy, ograniczanie rozstrzeni jam serca, potencjalne działanie antyarytmiczne, protekcyjny wpływ na czynność nerek, hamowanie rozwoju jawnej niewydolności krążenia, obniżanie stężenia NT-proBNP, a nawet obniżanie ciśnienia tętniczego krwi.