Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aliskiren i inhibicja receptora reniny: nowa droga hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron

Autor:
Piotr Pagórek, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
163
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aliskiren, inhibitory reniny, układ renina-angiotensyna-aldosteron, aktywność reninowa osocza
Czytaj

Aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron odgrywa kluczową rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca czy chorób nerek. W ostatnich latach odkryto nowe mechanizmy sterujące tego układu o obiecującym znaczeniu terapeutycznym. Spośród nich najbardziej znaczące było odkrycie receptorów prorenino-reninowych i możliwości ich farmakologicznej blokady. W artykule przedstawiono najnowsze doniesienia na temat aliskirenu - pierwszego doustnego inhibitora reniny. Lek ten, poza skutecznością hipotensyjną, wydaje się posiadać właściwości plejotropowe, które mogą okazać się użyteczne klinicznie, poszerzając możliwości protekcji narządowej w chorobach układu krążenia.