Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dwujamowa prawa komora i ubytek w przegrodzie międzykomorowej w obrazie złożonej wady serca u 68-letniej pacjentki

Autor:
Joanna Jędrzychowska-Baraniak, Barbara Larysz, Ewa Lewandowska, Beata Pełka Lalik
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
169
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dwujamowa prawa komora, ubytek przegrody międzykomorowej, echokardiografia przezklatkowa, dorośli pacjenci
Czytaj

W pracy zaprezentowano przypadek 68-letniej pacjentki, u której zdiagnozowano złożoną wadę serca: dwujamową prawą komorę z istotnym gradientem śródkomorowym, ubytek w części okołobłoniastej przegrody międzykomorowej, łagodną stenozę płucną, łagodną stenozę zastawki mitralnej ze średniego stopnia niedomykalnością, średnią/dużą niedomykalność zastawki trójdzielnej. Rozpoznanie postawiono na podstawie przezklatkowego badania echokardiograficznego, które wykonano w ramach kwalifikacji internistycznej przed planowaną cholecystektomią. Wieloletni bezobjawowy przebieg choroby wynika z kompensacji hemodynamicznej poszczególnych składników wady serca. Pacjentka nie wyraziła zgody na operacyjne leczenie wady. Po zastosowaniu typowego dla niewydolności serca leczenia uzyskano poprawę stanu klinicznego i bez powikłań przeprowadzono cholecystektomię.