Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krioablacja balonowa u pacjenta z przetrwałym migotaniem przedsionków

Autor:
Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Petr Neuzil, Agnieszka Piątkowska, Piotr Lodziński, Małgorzata Żukowska, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Franciszek Majstrak, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
170
Strona końcowa:
175
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja, żyły płucne, kriobalon, krioablacja balonowa
Czytaj

W pracy przedstawiono opis pierwszej w Polsce krioablacji balonowej u pacjenta z przetrwałym migotaniem przedsionków (AF). U 58-letniego chorego napady AF występowały od 15 lat, od 2 miesięcy przyjmując formę przetrwałą. Leki nie zabezpieczały pacjenta przed arytmią. Dane z wywiadu: zawał serca (1992 r.) leczony fibrynolitycznie, PTCA (2003 r. i 2006 r.), przezskórne założenie stentgraftu do aorty brzusznej z powodu tętniaka, tętniaki tętnic biodrowych poniżej odnóg graftu. W echokardiogramie stwierdzono powiększony lewy przedsionek (51 mm), EF 40%. Mapowanie żył płucnych potwierdziło obecność PVP we wszystkich z nich. Balonem o średnicy 28 mm w każdej żyle wykonano po 2 krioaplikacje, trwające po 300 sek., uzyskując temperaturę minimalną w zakresie -43 do -68°C. W czasie krioaplikacji w ujściach żył prawych prowadzono stałą stymulacje nerwu przeponowego 40/minutę. Kontrolne mapowanie elektrodą Lasso potwierdziło izolacje żył. Elektrowersją uzyskano powrót stabilnego rytmu zatokowego, który utrzymuje się podczas miesięcznej obserwacji. Czas zabiegu -170 min, czas skopii RTG 19,5 minuty. Omówiona zostanie wartość krioablacji balonowej względem ablacji RF w leczeniu migotania przedsionków.