Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia adiponektyny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Jadwiga Peczyńska, Mirosława Urban, Barbara Głowińska, Bożena Florys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
81
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, adiponektyna, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Tkanka tłuszczowa jest nie tylko magazynem energii, ale wydziela również liczne substancje o działaniu ogólnoustrojowym – „adipocytokiny”. Adiponektyna ma działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe oraz zwiększające insulinowrażliwość. W literaturze ostatnich lat podkreśla się, iż stężenie adiponektyny w surowicy krwi zachowuje się inaczej w cukrzycy typu 2 i w cukrzycy typu 1. Cel pracy: Ocena stężenia adiponektyny u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz poszukiwanie zależności między stężeniem adiponektyny a BMI, parametrami gospodarki tłuszczowej, wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (GFR) i albuminurią Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 95 pacjentów, podopiecznych Poradni Cukrzycowej II Kliniki Chorób Dzieci – 45 dziewcząt i 50 chłopców w wieku od 7 do 20 lat (śr. 14,97±3,13 roku) chorujących na cukrzycę typu 1 od 1 do 17 lat (śr. 6,68±3,36 roku). Grupę kontrolną stanowiła młodzież zdrowa dobrana wiekowo, bez obciążonego wywiadu rodzinnego. U wszystkich badanych wykonano: pomiary antropometryczne, określono BMI w kg/m2, oceniono wyrównanie metaboliczne na podstawie HbA1c (%). Oznaczono też mikroalbuminurię z dobowej zbiórki moczu. W grupie badanej i kontrolnej oznaczono filtrację kłębuszkową za pomocą klirensu endogennej kreatyniny oraz stężenie adiponektyny i parametrów gospodarki tłuszczowej. Wyniki: U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe stężenie adiponektyny w stosunku do grupy kontrolnej, (32,72±13,49 vs. 26,53±7,63 ug/ml; p=0,024). Stwierdzono, że stężenie adiponektyny jest wyższe u dziewcząt, niż u chłopców (33,56 vs. 28,75 ug/ml; p=0,036), natomiast nie zależy od czasu trwania choroby oraz wyrównania metabolicznego. Stężenie adiponektyny ujemnie korelowało z poziomem kreatyniny (r=-026, p= 0,011). U pacjentów z obecnością powikłań naczyniowych stwierdzono nieistotne statystycznie niższe stężenie adiponektyny, niż u pacjentów bez powikłań (30,99±14,29 vs. 33,67±11,68 ug/ml p=0,35). Wnioski: 1. U pacjentów z cukrzycą typu 1 stwierdzono istotnie wyższe stężenie adiponektyny. 2. Stężenie adiponektyny korelowało ujemnie z poziomem kreatyniny i mikroalbuminurią. 3. Podwyższone stężenie adiponektyny u pacjentów z cukrzycą typu 1 bez współistniejących powikłań mikronaczyniowych może stanowić przyczynek do wyjaśnienia patogenezy angiopatii cukrzycowej.