Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uszkodzenie czynności gonady żeńskiej po leczeniu przeciwnowotworowym u dzieci i młodzieży – możliwości diagnozy i zapobiegania

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
91
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
chemioterapia, radioterapia, objawy uboczne, gonadotoksyczność, dzieci
Czytaj

Złożona terapia przeciwnowotworowa u dzieci i młodzieży powoduje, iż obecnie ponad 70% pacjentów zostaje wyleczonych. Problemem stają się natomiast odległe powikłania narządowe pogarszające jakość ich życia. W pracy omówiono wpływ radio- i chemioterapii na funkcje gonady żeńskiej, przyczyny przedwczesnej menopauzy, współczesne możliwości diagnostyczne oraz podejmowane próby terapii, zapobiegającej przedwczesnemu wygaśnięciu czynności jajników.