Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podobieństwo kliniczne i trudności diagnostyczne w różnicowaniu cukrzycy typu 1 i typu 2 w wieku młodzieńczym – opis przypadków

Autor:
Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa, Iwona Ostrowska, Justyna Szmit-Domagalska, Krystyna Wójcik, Teresa Adamczyk, Mieczysław Walczak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
123
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2
Czytaj

Autorzy przedstawili problemy związane z różnicowaniem cukrzycy typu 1 i 2 w wieku młodzieńczym na przykładzie dwojga chorych w wieku 17 lat. Pacjenci demonstrowali polidypsję, poliurię i utratę masy ciała z hiperglikemią i glikozurią. W badaniach dodatkowych stwierdzano ponadto: wysokie HbA1c, dyslipidemię i hipertransaminazemię. Prawidłowe stężenia insuliny i C-peptydu, brak ketonurii oraz ujemne parametry reakcji autoimmunologicznej przemawiały za rozpoznaniem cukrzycy typu 2. W leczeniu u chorych stosowano początkowo insulinoterapię, a następnie metforminę, uzyskując normoglikemię. Wniosek: zdekompensowana cukrzyca typu 2 u młodzieży może być trudna do różnicowania z cukrzycą typu 1.