Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasady tworzenia rekomendacji. Porównanie obecnych standardów postępowania w cukrzycy typu 1

Autor:
Lidia Groele, Ewa Pańkowska, Agnieszka Szypowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
108
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, siła zaleceń, glikemia
Czytaj

Systematyczne opracowywanie zaleceń postępowania w cukrzycy wynika z konieczności poprawy jakości leczenia chorych. Rekomendacje są uaktualniane zgodnie z najnowszymi danymi klinicznymi, a siła zaleceń ustalana jest na podstawie systematycznego przeglądu badań, które ze względu na rodzaj badania mają określoną kategorię. Organizacja Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation ma na celu stworzenie jednorodnego systemu jakości i kategorii zaleceń przez ocenę jakości danych, formułowanie zaleceń, określenie siły zaleceń. Porównując zalecenia NICE, ADA i PTD są one spójne co do znaczenia edukacji w cukrzycy oraz wykonywania regularnych badań w kierunku powikłań późnych i chorób z autoagresji. Zalecenia tych instytucji różnią się natomiast, jeśli chodzi o do wartość glikemii docelowej, wyrażonej przez glikemię na czczo, poposiłkową i HbA1c, zwłaszcza w zależności od wieku pacjenta. Znajomość zasad tworzenia rekomendacji oraz symboli wskazujących na siłę zaleceń stanowi ważną wskazówkę dla lekarzy sprawujących opiekę nad chorym z cukrzycą i ułatwia wybór optymalnej metody leczenia i indywidualizacji wartości docelowych dla każdego pacjenta.