Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność gonad u chłopców i młodych mężczyzn leczonych przed pokwitaniem z powodu choroby nowotworowej

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Solarz, Jolanta Wysocka, Małgorzata Wojtkowska, Michał Matysiak, Artur Gadomski, Bernarda Kazanowska, Dorota Sęga-Pondel
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
98
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
gonadotoksyczność, inhibina B, nowotwory dziecięce, późne powikłania
Czytaj

Wprowadzenie: Złożone leczenie przeciwnowotworowe prowadzi do wielu odległych powikłań narządowych, w tym do zaburzenia funkcji gonad w wieku dorosłym. Opinie na temat możliwości uszkodzenia procesu spermatogenezy po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej są niejednoznaczne. Celem pracy była ocena steroidogenezy i wskaźników uszkodzenia spermatogenezy u młodych mężczyzn (IV i V stadium pokwitania wg Tannera) leczonych w okresie przedpokwitaniowym z powodu choroby nowotworowej. Materiał i metody: Obserwacją objęto 32 młodych chłopców leczonych w okresie przed pokwitaniem (przed 8,1±2,95 laty) z powodu różnych chorób nowotworowych, w tym: ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) – 14 pacjentów, chłoniaków nieziarniczych (NHL) – 6 pacjentów, ziarnicy złośliwej (HL) – 8 pacjentów i guzów litych – 4 pacjentów. Dokonano oceny średniej objętości jąder i oznaczenia stężenia: FSH, LH, testosteronu i inhibiny B oraz wyliczono iloraz inhibina B: FSH. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych chłopców w IV i V stadium pokwitania. Wyniki: W całej grupie badanej średnie stężenia FSH, LH i testosteronu były porównywalne do grupy kontrolnej, natomiast stężenia inhibiny B były niższe w całej grupie badanej (87,5±96,3 vs. 196,5±66,8 ng/l; p<0,0003), zwłaszcza u chłopców po leczeniu HL (46,15±35,12 ng/l) oraz ALL (71,1±39,8 ng/l). W grupie pacjentów po leczeniu NHL nie zaobserwowano nieprawidłowości w badaniach hormonalnych. Iloraz inhibina B:FSH był najniższy u chłopców po leczeniu HL. Wnioski: Wyniki badań własnych wraz z danymi z piśmiennictwa wskazują, iż inhibina B może być czułym i wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia czynności gonad, zaś leczenie przeciwnowotworowe w okresie przed pokwitaniem stwarza ryzyko uszkodzenia procesu spermatogenezy.