Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Neuropatia a cukrzyca typu 1

Autor:
Ewa Otto-Buczkowska, Zofia Kazibutowska, Jacek Sołtyk, Łukasz Machnica
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
116
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, neuropatia cukrzycowa, klasyfikacja neuropatii cukrzycowej, neuropatia autonomiczna, neuropatia obwodowa, hipoglikemia nieodczuwalna, autonomiczna dysfunkcja układu sercowo-naczyniowego, gastropareza cukrzycowa
Czytaj

Neuropatia cukrzycowa jest najczęściej występującym typem neuropatii. Stwierdza się ją zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1, jak i typu 2, lecz w cukrzycy typu 1 jej postęp jest szybszy, a nasilenie objawów – poważniejsze. Choć nastąpił znamienny postęp w zrozumieniu jej klinicznych aspektów to wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Obwodowa i autonomiczna neuropatia są poważnymi markerami zagrożenia zgonem. Cukrzycowa neuropatia autonomiczna jest istotnym i częstym powikłaniem cukrzycy. Współistnieje ona z neuropatia obwodową oraz innymi powikłaniami cukrzycy lecz może także występować jako powikłanie izolowane, wyprzedzając wystąpienie innych powikłań. Obecność cukrzycowej neuropatii autonomicznej w sposób istotny wpływa na funkcje regulacyjne mikrokrążenia, co może predysponować do występowania innych przewlekłych powikłań cukrzycy.