Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki psychologiczne w przebiegu choroby refluksowej i zespołu jelita drażliwego

Autor:
Agata Orzechowska, Adam Wysokiński, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Wojciech Gruszczyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
217
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
zespół jelita drażliwego, choroba refluksowa przełyku, stres, lęk, kontrola emocjonalna
Czytaj

Wprowadzenie: Choroby układu pokarmowego są w dalszym ciągu poważnym problemem terapeutycznym z racji częstości występowania i uciążliwości leczenia. Jak wynika z badań psychosomatycznych, czynniki psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu, przebiegu klinicznym i leczeniu tych zaburzeń. Medycyna psychosomatyczna bazuje przede wszystkim na holistycznym ujmowaniu człowieka, w którym choroba traktowana jest jako załamanie funkcji adaptacyjnych organizmu w odpowiedzi na nadmierne obciążenie przez czynniki działające zarówno na drodze biologicznej, jak i psychologicznej. Cel pracy: Celem przedstawionego badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieją różnice w natężeniu wybranych zmiennych psychologicznych między pacjentami z zespołem jelita drażliwego (irritable bowel syndrom - IBS) i chorobą refluksową przełyku (gastroesophageal reflux disease -GERD) oraz ocena udziału wybranych czynników psychologicznych w przebiegu tych chorób. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 45 osób, w tym 21 osób z rozpoznaniem IBS i 24 osoby z GERD. Wśród zmiennych poddanych badaniu znalazły się następujące aspekty psychologiczne: stres i style radzenia sobie ze stresem, lęk jako aktualnie odczuwany stan i jako stała cecha osobowości oraz wybrane aspekty kontroli emocjonalnej. Metodami zastosowanymi w badaniach były: Ankieta Medyczna w wykonaniu własnym autorów i 4 wystandaryzowane testy psychologiczne, w tym Skala Odczuwanego Stresu S. Cohena, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych Moosa, Kwestionariusz Kontroli Emocji J. Brzezińskiego i Kwestionariusz Samooceny Spielbergera (Inwentarz Stanu i Cechy Lęku). Wyniki: Badani pacjenci nie różnili się między sobą w sposób istotny statystycznie pod względem: odczuwanego stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, lęku - stanu i lęku - cechy oraz kontroli emocjonalnej. Badane zmienne psychologiczne współwystępowały jednak z nasileniem wybranych dolegliwości somatycznych w IBS i w GERD. Wnioski: Zarówno jedna, jak i druga jednostka chorobowa są ściśle związane z czynnością układu nerwowego i ze sferą psychiczną człowieka. Analizowane czynniki psychologiczne nie różnicują w sposób znamienny statystycznie badanych chorób przewodu pokarmowego i tym samym mogą stanowić potwierdzenie koncepcji stresu jako nieswoistej reakcji organizmu.