Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ekspresja elastazy neutrofilów w chorobowo zmienionej skórze nie różni się u chorych na opryszczkowate zapalenie skóry i pemfigoid pęcherzowy

Autor:
Monika Bowszyc-Dmochowska, Agnieszka Seraszek, Elżbieta Kaczmarek, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
57
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
elastaza neutrofilów, analiza cyfrowa obrazów drobnowidowych, opryszczkowate zapalenie skóry, pemfigoid pęcherzowy
Czytaj

Wprowadzenie: Neutrofile, produkując elastazę neutrofilów (neutrophil elastase, NE) i metaloproteinazę macierzy 9, zapewne trawią połączenie skórno--naskórkowe (dermal-epidermal junction, DEJ) w opryszczkowatym zapaleniu skóry (dermatitis herpetiformis, DH) i pemfigoidzie pęcherzowym (bullous pemphigoid, BP). Cel pracy: Celem pracy było porównanie nasilenia złogów NE na podstawie wyników analizy cyfrowej obrazów drobnowidowych w wykwitowej skórze chorych na DH i BP. Materiał i metody: Złogi NE zbadano u 21 chorych na DH i 24 na BP techniką immunohistochemiczną. Nasilenie złogów NE oceniono analizą cyfrową obrazów drobnowidowych i opracowano statystycznie. Wyniki: Nasilenie złogów NE w obrębie wykwitów skórnych u chorych na DH nie różniło się znamiennie od nasilenia złogów NE w skórze chorych na BP. Wnioski: Pobudzenie neutrofilów mierzone uwalnianiem NE nie różni się w chorobowo zmienionej skórze w DH i BP, co z kolei mogłoby sugerować, że zgrupowanie DH wraz z BP oparte jedynie na kryterium umiejscowienia pęcherza w DEJ było stosowne.