Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Furoinian mometazonu w kremie i maści: prospektywne badania nawilżenia naskórka i przeznaskórkowej utraty wody

Autor:
Jacek Szepietowski, Weronika Chorążyczewska, Grażyna Szybejko-Machaj, Joanna Salomon
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
58
Strona końcowa:
60
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
furoinian mometazonu, bariera naskórkowa, przeznaskórkowa utrata wody, podłoża, kortykosteroidoterapia miejscowa
Czytaj

Wprowadzenie: Furoinian mometazonu jest popularnym kortykosteroidem do stosowania miejscowego. Liczne badania kliniczne wykazały jego skuteczność oraz wysoki profil bezpieczeństwa zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Furoinian mometazonu dostępny jest w trzech podłożach: kremie, maści i roztworze. Celem obecnego badania było porównanie wpływu furoinianu mometazonu w maści i kremie na funkcjonowanie bariery naskórkowej. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 32 chorych z przewlekłymi dermatozami. Na zmiany na losowo wybranym przedramieniu, o zbliżonym zaawansowaniu klinicznym do zmian po przeciwległej stronie, jednorazowo aplikowano 0,1 % furoinian mometazonu w kremie (Elocom® krem, Schering-Plough), a na drugie przedramię 0,1% furoinian mometazonu w maści (Elocom® maść, Schering-Plough). Badania korneometryczne i przeznaskórkowej utraty wody przeprowadzono po 15 i 30 min oraz po 1,2,4,6 i 24 godz. od pojedynczej aplikacji leku. Wyniki: Szczyt nawilżenia naskórka po zastosowaniu 0,1% furoinianu mometazonu odnotowano w 2 godz. po aplikacji (p<0,001). Był to pierwszy pomiar istotnej statystycznie różnicy w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Nawilżenie naskórka utrzymywało się na podobnym poziomie przez kolejne 2 godz., po czym spadało, osiągając po 24 godz. podobne wartości jak przed badaniem. Porównując stopień nawilżenia naskórka przy stosowaniu kremu i maści, nie wykazano istotnych statystycznie różnic na żadnym etapie badania. Jednorazowa aplikacja 0,1 % furoinianu mometazonu w kremie i maści niepowodowała istotnej zmiany przeznaskórkowej utraty wody na żadnym etapie pomiarów. Wnioski: Oba preparaty furoinianu mometazonu - krem i maść - zapewniły podobne nawilżenie warstwy rogowej naskórka i w zbliżony sposób wpływały na przeznaskórkową utratę wody.