Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korneometryczna ocena stopnia nawilżenia naskórka przy stosowaniu wybranych emolientów

Autor:
Weronika Chorążyczewska, Aleksandra Zamirska, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
64
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
suchość skóry, lipidy, emolienty, korneometria
Czytaj

Wprowadzenie: Suchość skóry jest zjawiskiem coraz częstszym i stanowi poważny problem kliniczny dotyczący około 15-20% populacji. Cel pracy: Celem pracy była korneometryczna ocena skuteczności stopnia nawilżenia naskórka po jednorazowej aplikacji następujących emolientów: kremu Physiogel®, zawierającego kompleks fizjologicznych lipidów o układzie lamelarnym, oraz popularnego na rynku kosmetycznym kremu Nivea® oraz 5% mocznika z euceryną. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 37 osób (23 kobiety i 14 mężczyzn) w wieku od 19 do 62 lat (średnio 42,1 ±12,8 roku) z klinicznie suchą skórą. U wszystkich osób zastosowano preparat Physiogel®, aplikując go jednorazowo na skórę losowo wybranego przedramienia. Na skórę drugiego przedramienia aplikowano u 17 osób krem Nivea®, a u 20 osób 5% mocznik na eucerynie. Następnie za pomocą korneometru dokonywano oceny skuteczności pojedynczej aplikacji w ciągu 24 godz. (odpowiednio po 15 i 30 min, po 1, 2,4,6 i 24 godz.). Wyniki: Po zastosowaniu kremu Physiogel® w 15. min po aplikacji obserwowano szczyt nawilżenia naskórka (p<0,001). Efekt ten utrzymywał się na podobnym poziomie do 6. godz., po czym wartości korneometrii uległy obniżeniu. Po 24 godz. były istotnie wyższe niż wartości wyjściowe (p<0,001). Odmiennie, w przypadku kremu Nivea® i 5% mocznika w eucerynie szczyt nawilżenia warstwy rogowej odnotowano w 4. godz. po aplikacji. (p<0,001). Po 6 godz. wartości korneometrii uległy obniżeniu. Na wszystkich etapach badania Physiogel® krem zapewniał istotnie większe (ps0,001) nawilżenie naskórka niż krem Nivea® czy 5% mocznik w podłożu eucerynowym. Wnioski: Stosowanie preparatu Physiogel® krem z kompleksem fizjologicznych lipidów zapewnia najszybszy i największy stopień nawilżenia naskórka spośród badanych preparatów.