Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek choroby Dariera ze zmianami pęcherzowymi

Autor:
Anita Rokowska-Waluch, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
82
Strona końcowa:
85
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroba Dariera, akantoliza
Czytaj

Choroba Dariera-White'a (synonimy: choroba Dariera, dyskeratosis follicularis)jest rzadko występującą genodermatozą, dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący i charakteryzującą się dyskeratotyczno-akantolitycznymi zaburzeniami rogowacenia. Istnieje wiele schorzeń dermatologicznych, cechujących się podobnymi nieprawidłowościami, zarówno w obrazie klinicznym, jak i histopatologicznym (choroba Haileya-Haileya, choroba Grovera, łojotokowe zapalenie skóry, pęcherzyca bujająca, linijne znamię naskórkowe). Niejednokrotnie mogą one sprawiać trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Trwają również dyskusje na temat tego, czy schorzenia te są samodzielnymi jednostkami chorobowymi, czy też odmianami jednej i tej samej choroby. Obraz kliniczny często bywa modyfikowany przez rozmaite czynniki zewnętrzne, takie jak wtórne nadkażenia (bakteryjne, wirusowe i grzybicze), czy współistnienie nadwrażliwości na leki. W leczeniu choroby Dariera stosuje się preparaty ogólne (retinoidy, środki przeciwhistaminowe), miejscowe (preparaty steroidowe i przeciwbakteryjne), fotoprotekcyjne, a także laseroterapię i metody chirurgiczne. W pracy opisano przypadek 52-letniej kobiety, hospitalizowanej na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z powodu choroby Dariera z rzadkimi zmianami pęcherzowymi (rozpoznanej w 1978 r.), u której wystąpienie objawów poprzedzone było infekcją górnych dróg oddechowych i stosowaniem preparatu amoksycyliny.