Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidermolysis bullosa acquisita mediowane immunoglobulinami klasy A u dziecka

Autor:
Małgorzata Huczek, Katarzyna Woźniak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
91
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Epidermolysis bullosa acquisita, mikroskopia konfokalna, linijna IgA dermatoza pęcherzowa
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 11 -letniej dziewczynki z rozsianymi pęcherzami na twarzy i tułowiu oraz nadżerkami na błonie śluzowej jamy ustnej. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników rutynowych badań immunopatologicznych u dziecka rozpoznano linijną IgA dermatozę pęcherzową i zastosowano terapię ogólną dapsonem i metylprednizolonem. Zmiany goiły się z pozostawieniem zanikowych blizn i prosaków, ale w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia obserwowano pojedyncze pęcherze na grzbietach rąk i stóp. Ze względu na zmieniający się obraz kliniczny rozszerzono panel badań diagnostycznych. Badania lokalizacji immunoglobulin A związanych in vivo w skórze pacjentki za pomocą mikroskopu konfokalnego wykazały ich obecność poniżej lamina densa typowo dla epidermolysis bullosa acquisita. Nasze obserwacje wskazują, że zapalna postać epidermolysis bullosa acquisita u dzieci na początku choroby może przypominać obrazem klinicznym linijną IgA dermatozę pęcherzową, dlatego stwierdzenie IgA o układzie linijnym na granicy skórno--naskórkowej techniką immunofluorescsncyjną nie daje podstaw do różnicowania tych jednostek chorobowych. Opisany przez nas przypadek potwierdza przydatność techniki mikroskopii konfokalnej w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób pęcherzowych skóry.