Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Układowe schorzenia wywołane przez toksyny gronkowcowe - problemy diagnostyczne - opis przypadku

Autor:
Anna Lis-Święty, Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka, Przemysława Gudra-Donocik
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
92
Strona końcowa:
94
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Staphylococcus aureus, choroba Kawasaki, zespół wstrząsu toksycznego
Czytaj

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) produkuje wiele toksyn, które mogą odgrywać rolę w patogenezie różnych zespołów chorobowych, m.in.: zapalenia pęcherzowego i złuszczającego skóry noworodków (staphylococcal scalded-skin syndrome - SSSS), płonicy gronkowcowej i zespołu wstrząsu toksycznego (toxic shock syndrome - TSS). Poza tym do schorzeń wywoływanych przez toksyny gronkowcowe należą: przewlekły zespół rumieniowo--złuszczający (recalcitrant erythematous desquamating disorder- RED), rumień toksyczny krocza (recurrent toxin-mediated perineal erythema - RPE) oraz jednostki chorobowe o niejasnej etiologii, takie jak: choroba Kawasaki, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. Poszczególne zespoły chorobowe mogą wykazywać wiele wspólnych cech klinicznych. Problemy w różnicowaniu mogą sprawiać zwłaszcza schorzenia układowe, takie jak: TSS i choroba Kawasaki. Przedstawiono przypadek 25-letniego chorego z zespołem objawów skórno-śluzówkowych z towarzyszącą limfadenopatią w zakresie węzłów pachowych i pachwinowych, u którego rozwinęły się objawy wstrząsu toksycznego z niewydolnością krążeniowo-oddechową. W posiewie z krwi wyhodowano Staphylococcus aureus TSST-1 pozytywny.