Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia biologiczna w łuszczycy

Autor:
Grażyna Broniarczyk-Dyła, Marcin Pełka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
leki biologiczne, łuszczyca,TNF-a adalimumab, alefacept, infliksimab, efalizumab, etanercept
Czytaj

Stały postęp wiedzy dotyczącej zjawisk immunologicznych, które leżą u podstaw wielu chorób, w połączeniu z intensywnym rozwojem inżynierii genety-cznej umożliwiły zastosowanie nowoczesnej terapii biologicznej w różnych dziedzinach medycyny. Leki biologiczne coraz powszechniej wykorzystuje się również w leczeniu chorób skóry. Najczęściej wymienia się spośród nich łuszczycę, zwłaszcza jej odmianę stawową i plackowatą, szczególnie w przypadkach opornych na konwencjonalne metody leczenia. W etiopatogenezie tej dermatozy duże znaczenie odgrywają procesy zapalne, takie jak wzrost ekspresji cząsteczek adhezyjnych na komórkach śródbłonka naczyń, zwiększenie aktywności i liczby komórek Langerhansa oraz nasilona produkcja cytokin prozapalnych. Spośród mediatorów zapalenia istotną rolę w etiopatogenezie łuszczycy odgrywa TNF-a. Zastosowanie leków o aktywności skierowanej przeciwko tej cytokinie jest więc w pełni uzasadnione i przynosi korzystne efekty terapeutyczne. W pracy dokonano przeglądu wyników badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatów biologicznych w leczeniu opornych na terapię postaci łuszczycy plackowatej i stawowej.