Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ stresu na kondycję naszej skóry

Autor:
Małgorzata L. Kmieć, Grażyna Broniarczyk-Dyła
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
107
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
stres, zaburzenia psychofizjologiczne, skóra, osobowość
Czytaj

Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wywołują go czynniki zwane stresorami. Wcześniej dominowały stresory fizyczne, obecnie są one natury psychicznej i społecznej. Stresory oceniane negatywnie powodują stan stresu emocjonalnego, nasilającego aktywność nerwową, hormonalną i immunologiczną. W czasie długotrwałego stresu dochodzi do obniżenia odporności organizmu, występowania niekorzystnych zmian metabolicznych, czego następstwem może być wystąpienie wielu chorób ze strony różnych narządów, w tym także skóry. Istnieje ścisły związek między układem neuroen-dokrynnym, immunologicznym a skórą. Stres przez wpływ na układ immunologiczny, za pośrednictwem neurotransmiterów, odgrywa ważną rolę w przebiegu dermatoz o charakterze zapalnym. Stany stresowe u osób o odpowiednich predyspozycjach genetycznych i psychicznych mogą wyzwalać choroby skóry, a przy ich istnieniu zaostrzać przebieg. Do psychodermatoz należą atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, łysienie plackowate, pokrzywka, trądzik, liszaj płaski oraz bielactwo. Wpływ czynników psychosocjalnych, a zwłaszcza rola osobowości ciągle wzbudza wiele kontrowersji. Przedmiotem dyskusji jest, czy cechy osobowości chorych poprzedzają wystąpienie chorób, czy są ich następstwami.