Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychoneuroimmunologia a skóra

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Anna Kuryłek, Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
108
Strona końcowa:
111
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
psychoneuroimmunologia, skóra, psychopatologia
Czytaj

Dziedzina psychoneuroimmunologii powstała na gruncie licznych badań i teorii opisujących wymiar histologiczny, molekularny i układowy czynnościowej sieci scalającej funkcjonowanie układu neuroendokrynnego, odpornościowego, skóry i psychiki człowieka. Unerwienie skóry i narządów układu odpornościowego stanowi poziom histologicznych zależności. Przekazywanie sygnałów między komórkami za pośrednictwem neuromediatorów, neu-romodulatorów, cytokin i glikokorytkosteroidów stanowi wymiar molekularny zachodzących interakcji. Badania przeprowadzone w ostatnich latach dowodzą, że stany emocjonalne i stres psychologiczny odgrywają istotną rolę w przebiegu takich chorób skóry, jak: świerzbiączka i bielactwo nabyte, a w szczególności w dermatozach zapalnych - łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry. Niniejsza praca przedstawia wielokierunkowe zależności i pętle sprzężeń zwrotnych między skórą a układem neuroendokrynnym, odpornościowym i psychiką człowieka.