Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwciała IgA przeciwko naskórkowej i tkankowej transglutaminazie w zapaleniu opryszczkowatym skóry

Autor:
Anna Wankiewicz, Grażyna Dymek, Waldemar Placek, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
138
Strona końcowa:
141
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zapalenie opryszczkowate skóry, tranglutaminaza naskórkowa, tranglutaminaza tkankowa
Czytaj

Wprowadzenie: Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis- DH) jest stosunkowo rzadką chorobą pęcherzową z towarzyszącą enteropatią. Diagnoza schorzenia oparta jest na badaniu immunopatologicznym (obecność ziarnistych złogów w szczycie brodawek). Cel pracy: Oznaczenie i porównanie poziomu przeciwciał IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG) oraz przeciwciał IgA przeciwko tkankowej transglutaminazie (IgA tTG) u chorych na zapalenie opryszczkowate skóry oraz w grupie kontrolnej. Materiał i metody: Badania dotyczyły 31 pacjentów (24 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 12-77 lat (średnia wieku 50,7 roku) chorych na zapalenie opryszczkowate skóry i 20 osób z grupy kontrolnej. W surowicy określano poziom przeciwciał (IgA eTG i IgA tTG). Wyniki: Przeciwciała IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG) były obecne u 93,5%, a przeciwko tkankowej (IgA tTG) u 35,5% chorych na DH. Stwierdzono istotne statystycznie wyższe poziomy przeciwciał IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie u chorych w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano statystycznie istotną umiarkowaną korelację dodatnią między poziomami przeciwciał IgA eTG a IgA tTG u wszystkich chorych na zapalenie opryszczkowate skóry. Wnioski: Wykazanie statystycznie istotnych różnic między stężeniami przeciwko naskórkowej transglutaminazie IgA eTG u chorych na zapalenie opryszczkowate skóry w porównaniu z grupą kontrolną pozwala przypuszczać, że test IgA eTG może mieć zastosowanie w uzupełnieniu podstawowej diagnostyki choroby. Stwierdzenie statystycznie istotnej korelacji między poziomami przeciwciał IgAeTG a IgA tTG w grupie mężczyzn chorych na DH może świadczyć o nieprzestrzeganiu diety bezglutenowej u tych chorych.