Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rodzinne dziedziczne krwotoczne rozszerzenia naczyń włosowatych. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Witold Kamil Jacyk, Yaaseen Moosa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
147
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rodzinne dziedziczne krwotoczne rozszerzenia naczyń włosowatych, telangiektazja, tętniczo-żylne anomalie, endoglin, zespół CREST
Czytaj

Rodzinne dziedziczne krwotoczne rozszerzenia naczyń włosowatych (RDKRNW) jest rzadko obserwowanym systemowym zaburzeniem angiogenezy dziedziczonym autosomalnie dominująco. Podłoże genetyczne tego schorzenia zostało ustalone. Przedstawiono przypadek RDKRNW o ponad 10-letnim okresie obserwacji. Dokonano przeglądu literatury, zwracając szczególną uwagę na dane genetyczne i różnicowanie z zespołem CREST.