Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie termografii wizyjnej w diagnostyce zespołu Melkerssona-Rosenthala

Autor:
Danuta Mikulska, Romuald Maleszka, Anna Kacalak-Rzepka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
151
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Melkerssona-Rosenthala, ziarniniakowe zapalenie warg, termografia
Czytaj

Chory, lat 44, przyjęty został do Kliniki w Szczecinie z powodu obrzęku warg nasilającego się stopniowo od około 25 lat. W badaniu przy przyjęciu u pacjenta stwierdzono triadę objawów: obrzęk warg, pobruzdowanie języka oraz wygładzenie fałdu nosowo-wargowego po stronie lewej wskazujące na porażenie nerwu twarzowego. W badaniu mikrobiologicznnym z gardła uzyskano liczne kolonie Bifidobacterium adolescentis. W testach skórnych płatkowych wykazano nadwrażliwość na fenylenodiaminę oraz anestezynę. W badaniu neurologicznym stwierdzono, że fałd nosowo-wargowy po stronie lewej jest u chorego nadmiernie wygładzony prawdopodobnie w wyniku porażenia nerwu twarzowego. Badanie termograficzne (kamera ThermaCAMTM SC500) wykazało asymetrię ucieplenia skóry twarzy, z widocznym podwyższeniem średniej temp. o 1°C po stronie lewej w porównaniu ze stroną prawą. W badaniu histopatologicznym błony śluzowej policzka lewego stwierdzono ziarniniakowy naciek typowy dla zespołu Melkerssona-Rosenthala. Uzyskano poprawę stanu klinicznego po zastosowaniu leczenia antybiotykami i lekami steroidowymi w postaci zmniejszenia obrzęku warg; nie ustąpiło natomiast porażenie nerwu twarzowego.