Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pseudoporfiria u chorej przyjmującej trójcykliczny lek przeciwdepresyjny, klomipraminę, oraz walproinian sodu

Autor:
Monika Duś, Bartosz Żuchowski, Marta Hasse-Cieślińska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
152
Strona końcowa:
154
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pseudoporfiria, porfiria skórna późna, kwas walproinowy, klomipramina
Czytaj

Pseudoporfiria jest jednostką chorobową o identycznym obrazie klinicznym i histologicznym jak porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda, PCT), jednak przebiegającą z prawidłowymi poziomami porfiryn w organizmie. Za czynniki sprawcze tej choroby pęcherzowej uważa się: ekspozycję na promieniowanie słoneczne, UVA (np. w solariach), leki, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, retinoidy, antybiotyki, diuretyki i inne. Opisywano również przypadki PCT i pseudoporfirii w przebiegu zakażenia wirusem HCV oraz u pacjentów przewlekle hemodializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 61 -letniej kobiety od 4 miesięcy przyjmującej walproinian sodu oraz klomipraminę, u której rozwinęły się zmiany na skórze twarzy i grzbietowej powierzchni rąk charakterystyczne dla PCT, potwierdzone badaniem histopatologicznym i immunopatologicznym, jednak z prawidłowymi poziomami porfiryn w moczu.