Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek atrophodermii Pasini-Pierini u 14-letniej dziewczynki

Autor:
Małgorzata Mazur, Anita Rokowska-Waluch, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
161
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina skórna ograniczona, Borrelia burgdorferi
Czytaj

Atrophodermia Pasini-Pierini (idiopatyczna progresywna atrophodermia, twardzina zanikowa) jest prawdopodobnie odmianą twardziny skórnej ograniczonej. Opisano wiele przypadków współistnienia zmian o charakterze atrophodermii z typowymi ogniskami morphea, a także przypadki transformacji w kierunku typowej twardziny ograniczonej. Istnieje wiele kontrowersji dotyczących klasyfikacji i etiologii atrophodermii Pasini-Pierini. Etiologia schorzenia jest nieznana. W niektórych przypadkach o rodzinnym występowaniu potwierdzono etiologię genetyczną. Wykazano również możliwość istnienia podłoża immunologicznego schorzenia, zaburzeń biochemicznych, zachodzących w skórze oraz związek z zakażeniem Borrelia burgdorferi. Schorzenie to nierzadko występuje u dzieci. Mimo wielu możliwych sposobów terapii: ogólnych (m.in. PUVA, antybiotyki, tokoferol, piaskledina, penicylina prokainowa, leki immuno-supresyjne), jak i miejscowych (preparaty zmiękczające i kortykosteroidowe) brak jest skutecznej metody leczenia. W pracy opisano przypadek 14-letniej dziewczynki, hospitalizowanej na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z powodu zmian skórnych o charakterze atrophodermia Pasini-Pierini, powoli i systematycznie postępujących od 3 lat. Zbadano też związek ognisk chorobowych z procesami autoimmunologicznymi i zakażeniem Borrelia burgdorferi.