Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany skórne jako objaw prodromalny nawrotu przewlekłej białaczki szpikowej - opis przypadku

Autor:
Anna Rosińska, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
162
Strona końcowa:
165
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
skóra, białaczka, przeszczep, szpik
Czytaj

Zmiany skórne mogą być jednym ze znamiennych objawów nowotworów układu krwiotwórczego. Wykwity skórne mogą poprzedzać wystąpienie białaczki, pojawić się w czasie przebiegu choroby lub być jednym z objawów prodromalnych jej nawrotu. Zmiany skórne w przebiegu białaczek są specyficzne (leu-kemia cutis, leukemic vasculitis) lub niespecyficzne (leukemidy). Białaczka przebiegająca z wykwitami w obrębie skóry (leukemia cutis) oraz białaczkowe zapalenie naczyń (leukemic vasculitis) występują rzadko, ale świadczą o dużej złośliwości choroby. Niespecyficzne wykwity skórne w przebiegu białaczek mogą sprawiać duże trudności diagnostyczne, ze względu na dużą różnorodność. Wielopostaciowe, niespecyficzne zmiany skórne, często przebiegające ze świądem, szczególnie u osób starszych, należy zawsze różnicować z białaczką. Praca przedstawia przypadek pacjenta z przewlekłą białaczką mielobla-styczną (chronic myeloblastic leukemia, CML) w wywiadzie, przyjętego na oddział dermatologiczny z podejrzeniem polekowego zapalenia skóry. Obserwowane u chorego niespecyficzne zmiany skórne okazały się znamiennym objawem prodromalnym nawrotu przewlekłej białaczki mieloblastycznej.