Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozpoznawanie i klasyfikacja ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sezary'ego

Autor:
Alina Jankowska-Konsur, Aleksandra Batycka-Baran, Joanna Maj
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
166
Strona końcowa:
170
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak grzybiasty, zespół Sezary'ego, klasyfikacja, diagnostyka
Czytaj

Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF) oraz zespół Sezary'ego (Sezary syndrome, SS) należą do złośliwych chorób rozrostowych układu limfa-tycznego, dotyczących pierwotnie skóry. Rozpoznanie ziarniniaka grzybiastego jest trudnym problemem, zwłaszcza we wczesnych stadiach, kiedy obraz kliniczny i histopatologiczny choroby może przypominać inne, łagodnie przebiegające dermatozy. Zespół Sezary'ego wymaga natomiast różnicowania z innymi schorzeniami przebiegającymi z erytrodermią. W prezentowanej pracy przedstawiono nowoczesne podejście do diagnostyki i klasyfikacji ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sezary'ego. Omówiono zmiany proponowanie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Chłoniakami Skórnymi (ISCL, International Society for Cutaneous Lymphomas) i Europejską Organizację do Badań i Leczenia Raka (EORTC, European Organization of Research and Treatment of Cancer) dotyczące klasyfikacji TNM. Zaprezentowano także standardy postępowania w diagnostyce ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sezary'ego, których wprowadzenie ma na celu ujednolicenie postępowania w różnych ośrodkach medycznych i zwiększenie wykrywalności tych rzadkich jednostek chorobowych.