Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki predysponujące do wystąpienia grzybów drożdżopodobnych u zdrowych dziewcząt i chłopców

Autor:
Elżbieta Ejdys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
84
Strona końcowa:
88
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
czynniki predysponujące, dzieci, grzyby drożdżopodobne
Czytaj

Wprowadzenie: Dotychczasowe wyniki badań sugerują duży wpływ socjosfery na występowanie grzybów w ontocenozach dzieci zdrowych. Być może wykazane różnice między prewalencją grzybów u dziewcząt i chłopców mieszkających na wsi bądź w mieście mają głównie podłoże fizjologiczne, a nie środowiskowe. Cel pracy: Celem pracy było określenie różnic w prewalencji, zróżnicowaniu gatunkowym i fenologii grzybów drożdżopodobnych u dziewcząt i chłopców w zależności od wieku i specyfiki badanych ontocenoz. Materiał i metody: Materiał do analizy stanowiły grzyby izolowane z jamy ustnej, gardła i okolicy przedsionkowej jamy nosowej 238 dziewcząt i 206 chłopców, w wieku od 6 do 18 lat, uważanych za zdrowe. Próby pobierano wiosną i jesienią, biorąc pod uwagę 3 przedziały wiekowe: 6-9,10-15 i 16-18 lat. Wyniki: U badanych dziewcząt zanotowano 121 izolatów grzybów drożdżopodobnych, w grupie chłopców -110. W analizowanym materiale stwierdzono 15 gatunków grzybów należących do 5 rodzajów: Candida, Rhodotorula, Saccharomyces, Saccharomycopsis i Trichosporon. Dominowały grzyby drożdżopodobne. Najczęściej izolowano Candida albicans, C. dubliniensis, C. guilliermondii, C. tropicalis i Trichosporon beigelii. Liczba gatunków grzybów zanotowanych u dziewcząt i chłopców była podobna i wynosiła odpowiednio - 14 i 13. U dziewcząt grzyby drożdżopodobne wyizolowano od 78 (32,77%), a u chłopców grzyby zanotowano w 63 przypadkach (30,58%). Wnioski: U badanych dziewcząt i chłopców wykazano podobną prewalencję grzybów. Spektrum gatunkowe i frekwencja poszczególnych grzybów w badanych grupach zdecydowanie się różniły. U dziewcząt zaobserwowano mniejszy, w porównaniu z grupą chłopców, udział C. albicansw stosunku do C. tropicalis i C. dubliniensis. Analiza zależności występowania grzybów u badanych dzieci od pory roku, specyfiki ontocenoz i wieku dzieci wykazała, że najprawdopodobniej każda płeć jest predysponowana do infekcji przez inny zespół czynników, przy czym u dziewcząt zmienia się on wraz z wiekiem. Największy wpływ na występowanie grzybów u ogólnie zdrowych dzieci ma rodzaj ontocenozy i wiek organizmu.