Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Międzynarodowe podstawy prawne ochrony zdrowia środowiskowego dzieci - problemy europejskie i polskie. Część I. Podstawy prawne i problemy europejskie

Autor:
Zbigniew Rudkowski, Edmund Anczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
91
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zdrowie środowiskowe, CEHAPE, zdrowie publiczne, zdrowie dzieci
Czytaj

W pracy wymieniono podstawy prawne, na których opiera się działalność na rzecz zdrowia środowiskowego dzieci, ujęta w programie europejskim WHO/CEHAPE, ustalonym w Budapeszcie w 2004 r. Program ten zawiera 4 regionalne cele priorytetowe: poprawę zaopatrzenia w wodę i zwalczanie biegunki u dzieci, profilaktykę wypadków u dzieci, zapobieganie chorobom układu oddechowego łącznie z astmą, usuwanie zagrożenia toksynami środowiskowymi, w tym metalami ciężkimi, np. ołowiem i in. W oparciu o materiały konferencji, która odbyła się w Wiedniu w 2007 r. przedstawiono niektóre problemy występujące w krajach europejskich.