Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pegylowany interferon a-2b w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci

Autor:
Joanna Kupś, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
106
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, leczenie, pegylowany interferon a-2b, rybawiryna, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że stosowanie pegylowanego interferonu a-2b i rybawiryny w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C pozwala na uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej u około 60% chorych dorosłych zakażonych genotypem 1 i u ponad 90% zakażonych genotypem 2 lub 3. Zachęcające wyniki stosowania skojarzonej terapii w leczeniu przewlekłego zakażenia HCV u dorosłych stały się przesłanką do podjęcia prób zastosowania powyższego schematu również u dzieci. Cel pracy: Ocena wyników leczenia pegylowanym interferonem a-2b i rybawiryną dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Materiał i metody: Analizą objęto 17 dzieci (12 chłopców i 5 dziewczynek) w wieku od 12 do 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W leczeniu stosowano PegIntron w dawce 1,5 ug/kg m.c. raz w tygodniu i Rebetol codziennie w dawce 15 mg/kg m.c./dobę przez 12 miesięcy. Obecność HCV RNA w surowicy krwi oceniano po 12 tygodniach (EVR) i bezpośrednio po leczeniu (ETR). Wyniki: Bezpośrednio po zakończeniu leczenia eliminację HCV RNA z surowicy krwi (ETR) stwierdzono u 10 dzieci (58,8%), w tym u 9, u których obserwowano wczesną odpowiedź wirusologiczną (EVR). Natomiast chłopiec bez EVR wyeliminował materiał genetyczny HCV dopiero w kolejnych tygodniach leczenia. U 2 dzieci, u których wcześniej uzyskano EVR, bezpośrednio po zakończeniu leczenia ponownie wykryto HCV RNA. Wnioski: 12-miesięczna skojarzona terapia pegylowanym interferonem a-2b i rybawiryną pozwala uzyskać eliminację HCV RNA i normalizację ALAT u około 59% leczonych dzieci. Niższa wyjściowa wiremia, niższa aktywność ALAT i mniej zaawansowane procesy włóknienie pozwalają przewidzieć dobrą odpowiedź na leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci.