Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci

Autor:
Arkadiusz Andrzejewski, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
2
Strona początkowa:
107
Strona końcowa:
110
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Borrelia burgdorferi, zapalenie stawów, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłą chorobą zakaźną spowodowaną przez krętka Borrelia burgdorferi, przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby są zmiany skórne o typie erythema migrans (EM). Najcięższy przebieg wiąże się z zajęciem układu nerwowego, krwionośnego oraz narządów ruchu. Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży spowodowanego zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi. Materiał i metody: Analiza dotyczyła 19 dzieci w wieku od 3 do 17 lat, u których na podstawie obrazu klinicznego oraz specyficznych badań serologicznych rozpoznano Lyme arthritis. Wyniki: Kontakt z kleszczem odnotowano u 52% dzieci. Większość zachorowań miała miejsce w miesiącach letnich i jesiennych. U analizowanych dzieci najczęściej obserwowano zapalenie stawu kolanowego (83,5 %), u 5 dzieci przebiegające z wysiękiem. W leczeniu stosowano Ceftriakson dożylnie, a w przypadku mniej nasilonych objawów amoksycylinę drogą doustną przez 4 tygodnie. Całkowite ustąpienie objawów po jednej kuracji obserwowano u 13 (68,4%) dzieci, natomiast u 2 pomimo 3 kuracji, nie uzyskano zadowalającego efektu. Wnioski: 1. W etiopatogenezie zapalenia stawów u dzieci, należy brać pod uwagę zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi. 2. Zapalenie stawów spowodowane zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi zwykle dotyczy pojedynczego stawu i często przebiega z wysiękiem. 3. Wczesne ukierunkowane leczenie warunkuje dobre rokowanie i całkowite ustąpienie zmian zapalnych.