Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość neopteryny jako wskaźnika diagnostycznego, monitorującego i rokowniczego w praktyce klinicznej

Autor:
Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
2
Strona początkowa:
130
Strona końcowa:
133
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
neopteryna, odpowiedź immunologiczna typu komórkowego, diagnostyka, monitorowanie, rokowanie
Czytaj

Neopteryna to niskocząsteczkowy związek należący do pterydyn, który produkowany jest przez monocyty/makrofagi z trójfosfo-ranu guanozyny (GTP). Czynnikiem stymulującym syntezę neopteryny jest interferon y. Neopteryna jest uważana za marker odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego i aktywacji makrofagów. Najczęściej oznaczamy stężenie neopteryny w surowicy krwi i w moczu, jednak wskaźnik ten można oznaczać też w innych płynach ustrojowych. Wzrost stężenia neopteryny obserwuje się w infekcjach wirusowych i niektórych bakteryjnych (bakteriami namnażającymi się wewnątrzkomórkowo), schorzeniach autoimmunologicznych, nowotworowych, powikłaniach po przeszczepach narządów. Oznaczanie tego parametru ma znaczenie diagnostyczne, monitorujące przebieg choroby i leczenia, oraz prognostyczne.