Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zdrowie ucznia a pediatria i medycyna rodzinna

Autor:
Marian Krawczyński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
2
Strona początkowa:
134
Strona końcowa:
140
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ochrona zdrowia, profilaktyka, uczeń, szkoła, pediatria, medycyna rodzinna
Czytaj

W pracy przedstawiono aktualne problemy zdrowotne i potrzeby psychospołeczne dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Dyskutowano na temat systemu profilaktycznej opieki nad uczniami. Wskazano trudności w zapewnieniu niezbędnych świadczeń zdrowotnych młodzieży szkolnej realizowanych przez pielęgniarkę szkolną i lekarza rodzinnego. Przedstawiono również problem istniejącego rozdźwięku między przyspieszeniem rozwoju fizycznego, a pogarszającą się sprawnością fizyczną młodzieży. Zwrócono uwagę na obniżanie się pozycji i roli pediatry w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. W podsumowaniu zaproponowano potencjalne kierunki rozwiązań w ochronie zdrowia populacji szkolnej i zasugerowano sposoby realizacji potrzeb zdrowotnych młodzieży.