Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: "Przegląd Pedyatryczny" 1908 / "Przegląd Pediatryczny" 2008

Autor:
Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
181
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
"Przegląd Pediatryczny", historia polskiej pediatrii
Czytaj

Z okazji Jubileuszu 100-lecia edycji pierwszego numeru "Przeglądu Pediatrycznego" przedstawiono historię pierwszego polskiego czasopisma specjalistycznego, poświęconego medycynie wieku rozwojowego. Powstało ono z inicjatywy dr. Józefa Polikarpa Brudzińskiego - naczelnego lekarza szpitala Anny Marii w Łodzi. Pierwszy numer czasopisma ukazał się we wrześniu 1908 r., a jego edycję przerwała I wojna światowa. Wydawanie "Przeglądu Pediatrycznego" wznowiono w 1971 r. W artykule omówiono sylwetki redaktorów czasopisma, przypominając o ich zasługach dla rozwoju pediatrii w naszym kraju.