Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polityczno-społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju medycyny łódzkiej na przełomie XIX i XX wieku

Autor:
Jerzy Supady
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
182
Strona końcowa:
185
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Królestwo Polskie, Łódź, przemysł w Łodzi, rozwój miasta
Czytaj

Sytuacja Łodzi na przełomie XIX i XX wieku była następstwem zmian polityczno-ekonomiczno-społecznych, które wystąpiły w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego. Represje dotknęły przede wszystkim warstwę szlachecką oraz Kościół katolicki, a całe społeczeństwo poddano uciskowi rusyfikacyjnemu. Uwłaszczenie chłopów, przyznanie praw obywatelskich Żydom, wprowadzenie „złotej" taryfy celnej oraz budowę kolei żelaznych uważa się za główne czynniki decydujące o rozwoju urbanistycznym i przemysłowym Łodzi, która z małego miasta stała się w ciągu kilkudziesięciu lat jednym z największych ośrodków industrialnych rosyjskiego państwa. Bezładne, chaotyczne budownictwo fabryczne i mieszkaniowe sprawiło, że w mieście pojawiły się ogromne zaniedbania sanitarno-higieniczne. Likwidacja przez Rosjan publicznej opieki zdrowotnej w Królestwie Polskim zmusiła łodzian do przedsięwzięć filantropijno-społecznych, w wyniku których powstały liczne zakłady i instytucje profilaktyczne i lecznicze.