Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ewolucja poglądów na temat leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u dzieci

Autor:
Michał Nowicki, Anna Półtorak-Krawczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
194
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, antybiotykoterapia
Czytaj

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN) jest nefropatią cewkowo-śródmiąższową, stanowiącą jedną z najczęstszych i zarazem najpoważniejszą postać zakażeń układu moczowego u dzieci, w szczególności małych. Zasady leczenia OOZN u dzieci wciąż ulegają zmianom, dotyczącym zarówno rodzaju i dawek stosowanych antybiotyków, jak i długości trwania całego cyklu leczenia. Pomimo skutecznej antybiotykoterapii problemem klinicznym o dużym znaczeniu pozostaje wciąż częsty rozwój zmian przewlekłych w nerkach o typie bliznowacenia miąższu i rozwój przewlekłej choroby nerek.