Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stulecie publikacji J. Brudzińskiego: "O nowym objawie na kończynach dolnych w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci"

Autor:
Janusz Wendorff
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
199
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Brudziński, oponowy objaw karkowy, 100 lat publikacji, współczesna ocena objawu
Czytaj

100 lat temu, w 1908 roku, w pierwszym numerze „Przeglądu Pedyatrycznego" ukazał się artykuł „O nowym objawie na kończynach dolnych w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci", w którym dr Józef Brudziński przedstawił karkowy objaw oponowy. Objaw ten wszedł na stałe na całym świecie do kanonu badania dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Autor przedstawia działalność organizacyjną i naukową dr. Józefa Brudzińskiego w pediatrii polskiej oraz przegląd współczesnego piśmiennictwa pediatrycznego i neurologicznego pod kątem zastosowania objawu Brudzińskiego w badaniach populacji dzieci z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. U dzieci powyżej 1 miesiąca życia objaw ten stwierdza się u ponad 70% badanych, częściej nawet niż znany objaw Kerniga. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród młodych lekarzy w Polsce, które wykazało, że znajomość tego objawu jest prawie powszechna, a blisko 50% spotkało się z nazwiskiem Brudzińskiego w drukowanych lub elektronicznie dostępnych historiach chorób pediatrycznych w czasie pobytu w szpitalach zagranicznych. Prawie 50% respondentów uważa dr. Józefa Brudzińskiego za najbardziej znanego na świecie polskiego lekarza XX wieku.