Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przepuklina pachwinowa i zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci - odwiedziny w Szpitalu Anny Marii dla dzieci w Łodzi po 100 latach

Autor:
Jerzy Niedzielski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
203
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przepuklina pachwinowa, zapalenie wyrostka robaczkowego, dzieci
Czytaj

100 lat temu leczenie chirurgiczne niektórych wad i schorzeń u dzieci, uważanych dzisiaj za bezwzględne wskazanie do operacji, torowało sobie dopiero drogę wśród będących wówczas w przewadze zwolenników leczenia zachowawczego. Autor analizuje 3 artykuły, które ukazały się przed 100 laty w 1908 roku w pierwszym numerze „Przeglądu Pedyatrycznego"; jeden na temat przepukliny pachwinowej i dwa o zapaleniu wyrostka robaczkowego (ZWR) u dzieci. Autor dokonuje przeglądu podanych w artykułach informacji dotyczących etiopatogenezy, częstości występowania, objawów i leczenia omawianych schorzeń. Porównuje ówczesne poglądy na ten temat z aktualną wiedzą i standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Koledzy ze Szpitala Anny Marii zaprezentowali w swoich pracach wyjątkowo dojrzałe i odważne jak na tamte czasy poglądy i opinie, które nie odbiegają od obowiązujących obecnie.