Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Adenoidektomia - 100 lat później

Autor:
Danuta Gryczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
204
Strona końcowa:
208
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
adenotomia, dzieci, rys historyczny, nowości
Czytaj

W pracy przedstawiono zagadnienie przerostu migdałka gardłowego, z podkreśleniem objawów klinicznych, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego. Porównano obecny stan wiedzy w tym zakresie z obowiązującym przed 100 laty. Zwrócono uwagę na rolę badania endoskopowego nosa i gardła, pomocnego w ustaleniu stopnia przerostu tkanki migdałkowej nosogardła.