Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy w rozpoznawaniu chorób nowotworowych u dzieci

Autor:
Danuta Perek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
213
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nowotwory u dzieci, problemy diagnostyczne
Czytaj

Choroby nowotworowe wieku dziecięcego, choć rzadko występujące, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w tej grupie wiekowej. W ciągu ostatniego 30-lecia nastąpiła znaczna poprawa wyników leczenia, która od lat 90. XX w. uległa wyraźnej stagnacji. Intensyfikacja chemioterapii z wprowadzeniem nowych leków i ich połączeń oraz doskonalenie metod leczenia wspomagającego nie owocuje już dalszym postępem. Wobec braku metod prewencji pierwotnej, aby uzyskać lepsze wyniki leczenia, konieczne jest wczesne rozpoznawanie choroby. Utrudniająje niespecyficzne wczesne objawy rozwijającego się nowotworu, brak ich znajomości wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bardzo szybki rozwój choroby i brak uznanych metod badań przesiewowych. Ponadto rośnie liczba ozdrowieńców po chorobie nowotworowej w wieku dziecięcym, których problemy zdrowotne i psychospołeczne są nowe dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Konieczne jest intensywne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów pod kątem identyfikacji wczesnych objawów choroby nowotworowej u dzieci, oraz znajomości odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego.