Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część I. Aspekty epidemiologiczne

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Anna Bobrus-Chociej
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
217
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, epidemiologia, dzieci
Czytaj

Szacuje się, że alergia pokarmowa, najwcześniejsza manifestacja kliniczna procesu alergicznego, występuje wśród najmłodszych dzieci z częstością ok. 4-8%, a w wieku dorosłym dotyczy ok. 2-3% populacji. Rozbieżności w ocenie wyników badań epidemiologicznych z różnych ośrodków klinicznych wynikają z różnej metodologii prowadzonych badań, co jest główną przyczyną braku możliwości ich porównywania. Od 2005 roku rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu badawczego EuroPrevall, finansowanego przez Unię Europejską. Celem badań jest ustalenie częstości występowania alergii pokarmowej w wieku rozwojowym i wśród dorosłych w wybranych krajach europejskich, jej wpływu na jakość życia oraz kosztów społecznych związanych z tą chorobą.