Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej

Autor:
Agata Spadło, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
218
Strona końcowa:
221
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hiperoksaluria, kamica moczowa, Oxalobacter formigenes, pałeczki kwasu mlekowego
Czytaj

Prawidłowa flora jelitowa ma kluczowe znaczenie w metabolizmie szczawianów. Jej zniszczenie, np. w wyniku antybiotykoterapii, skutkuje nadmiernym wchłanianiem szczawianów i w konsekwencji hiperoksalurią, która jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia kamicy szczawianowo-wapniowej. Bakterie Oxalobacterformigenes są beztlenowcami, wchodzącymi w skład prawidłowej flory jelitowej i utylizującymi szczawiany zawarte w pożywieniu. Ostatnie lata przyniosły odkrycie, iż także niektóre szczepy pałeczek kwasu mlekowego są wyposażone w enzymy metabolizujące szczawiany. Pojawiły się pierwsze, nieliczne doniesienia dotyczące zastosowania bakterii z rodzaju Lactobacillus w leczeniu hiperoksalurii.