Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ populacyjnej zmienności genetycznej na rozwój dysplazji oskrzelowo-płucnej

Autor:
Marcin Gach, Andrzej Piotrowski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
3
Strona początkowa:
222
Strona końcowa:
226
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dysplazja oskrzelowo-płucna, BPD, wcześniactwo, czynniki genetyczne
Czytaj

Dysplazja oskrzelowo-płucna (bronchopulmonary dysplasia —BPD) jest przewlekłą chorobą płuc, która najczęściej dotyczy wcześniaków i związana jest z koniecznością stosowania wentylacji mechanicznej i tlenoterapii w przebiegu niewydolności oddechowej. W dotychczas opublikowanych badaniach dotyczących BPD nie opisano przypadku BPD, który spowodowany jest mutacją pojedynczego genu. Nie wyklucza to jednak istnienia BPD o dziedziczności mendlowskiej. Natomiast dość dobrze udokumentowanyjest udział polimorfizmów genów kodujących enzym konwertujący angiotensynę (ACE), transfereazę S glutationu (GST-P1), TNFa, INFy, L-selektynę i białka surfaktantu w rozwoju choroby. Stąd BPD można zaklasyfikować do chorób wielogenowych, a dokładnie do wieloczynnikowych, jeżeli w patogenezie uwzględnia się także czynniki inne niż genetyczne.