Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zdrowotna gotowość szkolna dzieci z nadwagą i otyłością na tle grupy rówieśniczej

Autor:
Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
193
Strona końcowa:
198
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nadwaga i otyłość, sprawność fizyczna, postawa ciała, zdrowotna gotowość szkolna, dzieci
Czytaj

Cel pracy: Oszacowanie zakresu występowania zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci ze środowisk miejskiego i wiejskiego, przygotowujących się do podjęcia obowiązków szkolnych, a także ocena sprawności fizycznej oraz postawy ciała dziewcząt i chłopców o zawyżonych proporcjach wzrostowo-wagowych na tle grupy rówieśniczej. Materiał i metody: Zbadano 524 dzieci w wieku 6-7 lat (średnia wieku 6,86±0,35 lat): 279 chłopców i 245 dziewcząt. Przeprowadzono pomiary wysokości i masy ciała, wyznaczono wskaźnik BMI oraz ustalono indywidualne pozycje centylowe (za zawyżone proporcje wzrostowo-wagowe uznano pozycje powyżej 90 centyla). Przeprowadzono test sprawności fizycznej – 5 prób: skłon tułowia w siadzie, bieg 4x5m, skok w dal z miejsca, siady z leżenia oraz rzut piłką lekarską 1kg. Wyniki: Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 10% dzieci, częściej wśród chłopców (11,8%) niż dziewcząt (7,7%) oraz nieco częściej w środowisku miejskim (10,3%) niż w wiejskim (9,5%). Dzieci obarczone nadmierną masą ciała wyraźnie ustępują swym rówieśnikom w zakresie sprawności fizycznej. Postawa ciała 6-7-letnich dziewcząt i chłopców z nadwagą lub otyłością charakteryzuje się na tle grupy rówieśniczej gorszą jakością i dość wyraźnie zarysowaną specyfiką. Szczególną uwagę zwraca ujawnienie się z większym nasileniem i częstością: koślawości kolan i palucha, uwypuklenia brzucha i pośladków, pogłębienia lordozy lędźwiowej, płaskostopia i stóp płasko-koślawych. Wnioski: W obrazie zdrowotnej gotowości szkolnej dzieci z nadwagą i otyłością zauważa się negatywne konsekwencje ich zaburzeń somatycznych. Efekty te przejawiają się w postaci obniżonej na tle grupy rówieśniczej sprawności fizycznej oraz gorszej jakości postawy ciała. ?rodowiska rodzinne i szkolne powinny podjąć przedsięwzięcia przeciwdziałające hiperbarii i działania wspierające posturogenezę dzieci obarczonych tym problemem zdrowotnym.