Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zależność między aktywnością fizyczną a stężeniem homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn

Autor:
Anna Czajkowska, Grażyna Lutosławska, Krzysztof Mazurek, Jadwiga Ambroszkiewicz, Piotr Żmijewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
180
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
homocysteina, aktywność fizyczna, wydatek energetyczny
Czytaj

Wprowadzenie: Liczne dane z piśmiennictwa wskazują, że podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu (hiperhomocystemia) jest czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto wiadomo, że stężenie homocysteiny w osoczu jest uwarunkowane przez płeć, zawartość beztłuszczowej masy ciała, zwyczaje żywieniowe i aktywność fizyczną. Ale jednocześnie dane dotyczące wpływu aktywności fizycznej na stężenie homocysteiny w osoczu nie są jednoznaczne, stwierdzono bowiem zarówno wzrost jak i spadek jej stężenia pod wpływem aktywności fizycznej. Należy jednak podkreślić, że w badaniach zależności między stężeniem homocysteiny a aktywnością fizyczną analizowano różne rodzaje aktywności, nie badano natomiast wpływu wydatku energetycznego wynikającego z aktywności na stężenie homocysteiny w osoczu. Cel badań: Ocena wpływu wydatku energetycznego związanego z aktywnością fizyczną na stężenie homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 83 młodych mężczyzn – studentów uniwersytetu i akademii wychowania fizycznego. U wszystkich badanych wykonano pomiary masy i wysokości ciała, a ocenę aktywności fizycznej przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR). Oznaczenia stężeń homocysteiny w osoczu wykonano metodą immunologicznej polaryzacji fluorescencyjnej (FPIA) stosując gotowe zestawy firmy Abbott (USA). Wyniki: U młodych mężczyzn, charakteryzujących się wysoką aktywnością fizyczną stężenie homocysteiny w osoczu było istotnie niższe w porównaniu z mężczyznami o niskiej aktywności fizycznej (8,7±1,8 wobec 11,0±3,5 µmol/L, p<0,02). Ponadto stężenie homocysteiny w osoczu w połączonych grupach było istotnie i ujemnie skorelowane z aktywnością fizyczną (r=-0,38, p<0,05). Wnioski: Aktywność fizyczna w istotny sposób wpływa na obniżenie stężenie homocysteiny u młodych mężczyzn.