Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy funkcjonalne pacjentek z zespołem Turnera – doniesienie wstępne

Autor:
Małgorzata Syczewska, Andrzej Wiśniewski, Magdalena Jakubczak-Morawska, Marcin Madej, Małgorzata Kalinowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
159
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, stereotyp chodu, analiza chodu
Czytaj

Wprowadzenie: Około 10% pacjentek z zespołem Turnera (ZT) skarży się na przewlekły ból stawów kolanowych i szuka pomocy ortopedycznej. Cel pracy: Ustalenie przyczyny zaburzeń w obrębie stawów kolanowych. Materiał i metody: U 15 pacjentek z ZT w wieku 7-20 lat zbadano stereotyp chodu systemem VICON 460, maksymalne momenty sił zginaczy i prostowników stawów kolanowych w warunkach izometrycznych, wykonano badania obrazujące stawy kolanowe oraz oceniono klinicznie postawę ciała pacjentek. Wyniki: U 50% występuje zmniejszenie zakresu ruchu stawów kolanowych, wraz ze zmniejszeniem maksymalnego zgięcia kolan w fazie wymachu, u 30% stwierdzono zmniejszony zakres ruchu stawów biodrowych w płaszczyźnie strzałkowej. W klinicznym badaniu postawy u wszystkich pacjentek stwierdzono nieprawidłowości w postaci asymetrii tułowia, postaw skoliotycznych, koślawości stóp i kolan itp. Omówienie: Niemal u wszystkich pacjentek stwierdzono zmniejszone przodopochylenie miednicy, co może być oznaką obniżonej siły mm. obręczy biodrowej. Nieprawidłowości stwierdzone w klinicznej ocenie postawy ciała również sugerują obniżoną siłę mięśniową. Zmniejszona siła mięśniowa może negatywnie wpływać na możliwości lokomocyjne chorych z zespołem Turnera.